RAB - Registreret Alternativ Behandler

Når din Zoneterapeut er Registreret Alternativ Behandler (RAB) betyder det, at han eller hun har opnået godkendelse efter Sundhedsstyrelsens bestemmelser. En RAB-godkendt terapeut har solid uddannelsesbaggrund i faget og kan dokumentere at leve op til regler om god klinisk praksis

Sygeforsikringen "danmark" giver tilskud til Zoneterapi udført af RAB-registrerede zoneterapeuter. Der skal være tale om en lægelig diagnose, stillet inden for de sidste 12 måneder, og tale om en kronisk sygdom.

De fleste private sundheds- og pensionsforsikringer yder også tilskud til Zoneterapi.